Croquis

2016 - 2017 - Crayons, aquarelle, feutres

Croquis - 2017 © Marie-Liesse de Solages Croquis - 2017 © Marie-Liesse de Solages Croquis - 2017 © Marie-Liesse de Solages Croquis - 2017 © Marie-Liesse de Solages Croquis - 2017 © Marie-Liesse de Solages Croquis - 2017 © Marie-Liesse de Solages Croquis - 2017 © Marie-Liesse de Solages